Techniczna obsługa i konserwacja biur i nieruchomości

Techniczna obsługa i konserwacja biur i nieruchomości

Możliwość komentowania Techniczna obsługa i konserwacja biur i nieruchomości została wyłączona

techniczna obsługa biur

Właściwa eksploatacja i obsługa techniczna nieruchomości oraz ich utrzymanie w prawidłowym, zgodnym z przepisami PPOŻ stanie technicznym, to jeden z podstawowych obowiązków zarządcy oraz firmy zapewniającej obsługę techniczną nieruchomości.

Firma Hakoman posiada wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów dzięki, której zapewniamy systematyczną konserwację obiektów biurowych.

Obsługa techniczna budynków jest naszym zdaniem kluczowym obowiązkiem zapewniającym bezpieczeństwo pracującym tam ludziom.

Właściwa eksploatacja i obsługa techniczna nieruchomości oraz ich utrzymanie w prawidłowym, zgodnym z przepisami PPOŻ stanie technicznym, to jeden z podstawowych obowiązków zarządcy oraz firmy zapewniającej obsługę techniczną nieruchomości.

Naszym wyróżnikiem na rynku jest niezawodność oraz szybkie i skuteczne usuwanie zgłoszonych awarii. Prowadzimy także standardowe działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników jak bieżące naprawy i przeglądy techniczne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu otrzymania referencji naszych działań oraz poznania warunków współpracy.

Na stałe współpracujemy z inspektorami budowlanymi.

W ramach standardowej umowy obsługi technicznej nieruchomości znajdują się między innymi:
– konserwacja obiektu,
– obsługa i utrzymanie terenów zielonych,
– bieżącą kontrolę nad urządzeniami takimi jak: kotły, pompy, windy, instalacje grzewcze, instalacje elektryczne,
– przeglądy instalacji PPOŻ,
– zakup niezbędnego wyposażenia do biur i nieruchomości,
– prace remontowe,
– prowadzenie drobnych robót naprawczych bieżącej konserwacji dla instalacji:
– elektrycznej
– odgromowej
– wodociągowej
– kanalizacji sanitarnej
– kanalizacji deszczowej
– centralnego ogrzewania
– ciepłej wody użytkowej
– usuwanie zatorów na głównych pionach kanalizacyjnych
– usuwanie awarii przyłącza wodnego
– zapewnienie sprawności funkcjonowania instalacji grzewczej
– zapewnienie ciągłości oświetlenia budynku
– utrzymanie stałego funkcjonowania instalacji elektryczne
– naprawa domofonów.
– Instalacje elektro energetyczne
– Instalacje alarmowe
–  Sieci komputerowe
– Pomiary elektryczne
– Pomiary natężenia oświetlenia
– Pomiary PAT-TEST narzędzi i urządzeń elektrycznych
– Pomiary instalacji elektrycznych kamerą termo wizyjną
– Projektowanie instalacji.
– Utrzymanie i konserwacja instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i budynkach mieszkalnych

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Back to Top